Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Organizacja -› Struktura Sądu -› IV Wydział Pracy
Strona główna
 
Aktualności
 
Ogłoszenia Wydziałowe
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Obwieszczenia komornicze
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym - Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
 
Rada Ławnicza
 
Kwartalnik naukowy Ministerstwa Sprawiedliwości "Nieruchomości@"
 

IV Wydział Pracy

Dodano: 2009-07-07 11:25:00
Zmodyfikowano: 2020-06-24 12:21:30
Opublikował: Andrzej Modliński
Przez: Robert Dalmata
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 16906
IV WYDZIAŁ PRACY
ul. Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śl.

Przewodniczący Wydziału
SSR Tomasz Fudali
 
Przyjmowanie interesantów:
  • W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID - 19 wywołanej  koronawirusem SARS-Cow-2- Przewodniczący   Wydziału  do odwołania nie będzie przyjmował interesantów osobiście. Wszystkie skargi należy składać wyłącznie w formie pisemnej .

  Kierownik Sekretariatu Wydziału
  Anna Domaracka
  tel. +48 74 8 165 108
  pokój 127 ( I piętro )

  Przyjmowanie interesantów:
  • W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID - 19 wywołanej  koronawirusem SARS-Cow-2 - Kierownik Wydziału IV Prawa Pracy do odwołania nie będzie przyjmował interesantów osobiście. Wszystkie skargi,wnioski należy składać do wydziału drogą pisemną lub mailową.
  Właściwość miejscowa:
   
  Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. IV Wydział Pracy rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądów Rejonowych z Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich.
  Właściwość rzeczowa:
  • Wypowiedzenie umowy o pracę.
  • Rozwiązanie umwowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika / bez winy pracownika.
  • Rozwiązanie umowy o pracę z uwagi na ciężki naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę.
  • Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu upadłości.
  • O odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy.
  • O wydanie świadectwa pracy.
  • Sprawy związane z wypowiedzeniem umowych warunków pracy i płacy.
  • O wynagrodzenie za pracę.
  • O wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
  • O urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent pieniężny za urlop.
  • Oświadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy.
  • O odprawę rentową.
  • O odprawę emerytalną.
  • O odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
  • O nagrody jubuleuszowe.
  • O ustalenie istnienia stosunku pracy.
  • O odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakazu konkurencji.
  • O odszkodowanie z tytułu wypdku przy pracy lub choroby zawodowej.
  • Oustalenie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
  • O pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.
  • O odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu.
  • O  dyskryminacę w miejscu pracy.
  • O odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem.
  • Dyskryminacja w zatrudnieniu.
  • O odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem.
  • O odszkodowanie za mienie powierzone.
  • O odszkodowanie przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownikaumowy o pracę bez wypowiedzenia.
  • O odszkodowanie z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji.
  Podmiot udostępniający informację
  Sad Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

  Osoba, która wytworzyła informację

  Data wytworzenia informacji
  07.07.2009
   
   
  SĄD OKRĘGOWY
  SĄDY REJONOWE
  ilustracja
  Informator
  ilustracja
  Musisz uaktualnić Flash Player’a
  Kontakt
  Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
  Świerkowa 1
  57-200 Ząbkowice Śląskie
  Telefon: (74) 8165 100
  Telefon: (74) 8165 103
  Telefon: (74) 8165 104
  Fax:        (74) 8165 131
  E-mail
   
  Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.