Czytelnia akt

Dodano: 2012-04-24 10:49:56
Zmodyfikowano: 2019-08-22 09:33:23
Opublikował: Andrzej Modliński
Przez: Robert Dalmata
Odsłon: 15491
  • Czytelnia akt jest wyłącznym miejscem udostępnienia do przeglądania akt z wszystkich Wydziałów Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl., za wyjątkiem V Wydziału Ksiąg Wieczystych, osobom do tego upoważnionym (tj. stronom postępowania i ich pełnomocnikom).
  • Czytelnia akt znajduje się w holu na parterze budynku.
  • Czytelnia akt czynna jest w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.00, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00.
  • Zamawianie akt do wglądu w czytelni odbywa się osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów, telefonicznie pod nr telefonów (074) 8165 100 lub droga elektroniczną na adres e-mail: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
  • WGLĄD do akt sprawy odbywa się na CZYTELNI AKT od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 15:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr telefonu 74 8 165 100 lub 74 8 165 140 najpóźniej 3 dni przed terminem rozprawy .
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji