Konta bankowe

Dodano: 2009-06-11 20:38:40
Zmodyfikowano: 2017-07-19 10:32:23
Opublikował: Andrzej Modliński
Przez: Robert Dalmata
Odsłon: 26687
Numery kont bankowych:
Opłatę od wpisu do Rejestru Spadku ( w wysokości 5 zł ) należy uiszczać na konto sum na zlecenie
 Bank Gospodarstwa Krajowego
34 1130 1033 0018 8163 2920 0002
wskazując w tytule przelewu  sygnaturę akt ( jeśli sprawa nie jest jeszcze zarejestrowana należy podać imię i nazwisko spadkodawcy)
dla dochodów budżetowych (opłaty sądowe (np. opłaty od pozwu, wniosku, skargi, zażalenia, apelacji), grzywny) NBP O/O Wrocaw
21 1010 1674 0054 8322 3100 0000
dla sum na zlecenie (zaliczki do sprawy (np. zaliczki na biegłych, na ogłoszenia w prasie itp.)
Bank Gospodarstwa Krajowego
34 1130 1033 0018 8163 2920 0002
dla sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe) Bank Gospodarstwa Krajowego
10 1130 1017 0021 1001 9190 0004 dla PLN
rachunki prowadzone przez NBP O/O Wrocław i BGK

Rachunki realizujące wpłaty i wypłaty walutowe
80 1130 1017 0021 1001 9190 0005 dla USD
64 1130 1017 0021 1001 9190 0002 dla EUR
91 1130 1017 0021 1001 9190 0001 dla CHF
37 1130 1017 0021 1001 9190 0003 dla GBP
Dokonując wpłat na konta bankowe Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich należy w rubryce "tytułem " wpisać sygnaturę akt sprawy lub nazwę wydziału , do którego kierowana jest wpłata.
NIP Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.  887-10-21-417
 
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji