Status prawny

Dodano: 2009-06-10 15:38:28
Zmodyfikowano: 2016-09-13 15:14:10
Opublikował: Andrzej Modliński
Przez: Robert Dalmata
Odsłon: 17165
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich funkcjonuje jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy, na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedziby i obszarów właściwości sadów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1407 ).
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich jest sądem powszechnym i stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku Nr 78 poz. 483). Sposób organizacji Sądu reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 133.),a ponadto w szczególności: Regulamin urzędowania sądów powszechnych - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku (Dz.U. 2015 poz. 2316), Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z dnia 31 grudnia 2003 roku Nr 5 poz. 22) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 poz. 69).
 
Właściwość terytorialna i kompetencje
 
Do właściwości Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich należy rozpoznawanie w I instancji określonych przepisami proceduralnymi spraw z zakresu prawa cywilnego, z zakresu prawa karnego i wykroczeń, z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, z zakresu prawa pracy, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego i prowadzenia ksiąg wieczystych. 
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich terytorialnie właściwy jest dla gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji