Postanowienie w sprawie I C 97/18
Dodano: 2018-04-12 10:47:34
Zmodyfikowano: 2018-04-12 10:47:34
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Odsłon: 36
Sygnatura akt I C 97/18
 
P O S T A N O W I E N I E
 
Dnia 4 kwietnia 2018 r.

 
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Aneta Kaliszewska
po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Getin Noble Bank S.A. w Warszawie  
przeciwko Piotrowi Ostaszewskiemu
o zapłatę 25.539,48 zł
 
p o s t a n a w i a:
 
I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Piotra Ostaszewskiego kuratora w osobie adw. Doroty Gembary;
II. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy
w Ząbkowicach Śląskich oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora
z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji