Postanowienie w sprawie I Co 435/19
Dodano: 2019-05-13 14:10:31
Zmodyfikowano: 2019-05-13 14:10:31
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Odsłon: 49
Sygnatura akt I Co 435/19
P O S T A N O W I E N I E
 Dnia 13 maja 2019r.

 
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
Starszy referendarz sądowy Agnieszka Bogusz-Golanowska
po rozpoznaniu w dniu 13.05.2019 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie egzekucyjnej z wniosku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.
przeciwko dłużnikowi RMTR spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ząbkowicach Śl .
na skutek wniosku wierzyciela
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, w postępowaniu egzekucyjnym
p o s t a n a w i a:
I. ustanowić dla dłużnika RMTR  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ząbkowicach Śl., ul. Marii Konopnickiej 12/1, kuratora w osobie radcy prawnego Agnieszki Jurek, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Spokojna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Marka Kupścia w sprawie Kms 125/18;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji