Postanowienie w sprawie I Ns 346/18
Dodano: 2019-06-10 10:23:23
Zmodyfikowano: 2019-06-10 10:23:23
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Odsłon: 57
Sygnatura akt I Ns 346/18
P O S T A N O W I E N I E

Dnia 10 czerwca 2019 r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Robert Ronge
po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Małgorzaty Stawkowskiej
przy udziale Marii Szydelskiej i Elżbiety Ścigały
o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Jaroszu
p o s t a n a w i a:

I. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Elżbiety Ścigały kuratora w osobie adw. Anny Dybaś;
II. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono na okres 14 dni.
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji