Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Obwieszczenia komornicze
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2019-06-12 09:54:19
Zmodyfikowano: 2019-06-12 09:54:19
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III Nsm 75/19
 
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Magdaleny Przyślakiewicz
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym uczestnika Adriana Panka
Ostatnio zamieszkałego: ul. Rynek 33/5, 57-200 Ząbkowice Śląskie
W sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2019-06-10 10:23:23
Zmodyfikowano: 2019-06-10 10:23:23
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 346/18
P O S T A N O W I E N I E

Dnia 10 czerwca 2019 r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Robert Ronge
po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Małgorzaty Stawkowskiej
przy udziale Marii Szydelskiej i Elżbiety Ścigały
o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Jaroszu
p o s t a n a w i a:

I. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Elżbiety Ścigały kuratora w osobie adw. Anny Dybaś;
II. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono na okres 14 dni.
Dodano: 2019-06-07 11:13:35
Zmodyfikowano: 2019-06-07 11:13:35
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 119/18

 

OGŁOSZENIE
 
W dniu 29-04-2019 r. zostało wydane postanowienie o  sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Bożenie Kurzyp zmarłej dnia 06.07.2016 r. w Nysie, ostatnio zamieszkałej  w Nysie.
Sąd poucza, że:
Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku , zapisobiercą , wykonawcą testamentu, lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku , przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Dodano: 2019-06-06 13:43:14
Zmodyfikowano: 2019-06-06 13:43:14
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I c 886/18
POSTANOWIENIE
Dnia 04 czerwca 2019 r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Robert Ronge
po rozpoznaniu w dniu 04 czerwca 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko pozwanemu Maciejowi Buremu
o zapłatę kwoty 2007,47 zł
p o s t a n a w i a:
I ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Macieja Burego kuratora w osobie adw. Grażyny Krupy celem reprezentowania interesów pozwanego w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zapłatę kwoty 2007,47 zł 
II dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Gminy w Ząbkowicach Śląskich oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;
III orzeczenie staje się skuteczne po upływie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia w budynku Sądu.
 
Dodano: 2019-05-31 13:50:43
Zmodyfikowano: 2019-05-31 13:50:43
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I C 269/19
P O S T A N O W I E N I E

                                                                                          
Dnia 24 kwietnia 2019r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Olga Goszka
po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Miasta Stołecznego Warszawa Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
przeciwko Pawłowi Łyżwińskiemu   
o zapłatę kwoty 270,40 zł 

p o s t a n a w i a:
I. podjąć zawieszone postępowanie w sprawie;
II. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Pawła Łyżwińskiego, ostatnio zamieszkałego w Ząbkowicach Śląskich na Osiedlu XX-lecia 7/2, kuratora w osobie adwokata Tobiasza Słodzińskiego, Kancelaria Adwokacka, ul. Kościuszki 7/1, 57-200 Ząbkowice Śląskie;
III. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;
IV. uzależnić skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu jednego miesiąca od wywieszania ogłoszenie w budynku tutejszego Sądu.
Dodano: 2019-05-30 11:22:10
Zmodyfikowano: 2019-05-30 11:22:10
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Co 426/19
P O S T A N O W I E N I E

Dnia 30 maja 2019r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w osobie starszego referendarza sądowego Agnieszki Bogusz-Golanowskiej
po rozpoznaniu w dniu 30.05.2019r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy Ząbkowice Śl.  
przeciwko dłużnikowi Elżbiecie Sokołowskiej
na skutek wniosku wierzyciela
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane
p o s t a n a w i a:
I. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Elżbiety Sokołowskiej, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałej Ząbkowice Śl. os. XX-lecia 41/1, kuratora w osobie adwokat Sabiny Misiąg, Kancelaria Adwokacka, ul. Modrzewiowa 1a, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotra Witosa w sprawie KM 105/19;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Wyniki: 1 - 6 z 22
1
2
3
4
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.