Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2018-12-12 14:29:33
Zmodyfikowano: 2018-12-12 14:29:33
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III RC 184/18
 
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Zofii Wajda
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym pozwanej Kamili Gancarz
Ostatnio zamieszkałej: Ząbkowicach Śląskich, ul. Dolnośląska 41-43/10
W sprawie z powództwa małoletniej Wiktorii Wrony reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego Arkadiusza Wronę
przeciwko Kamili Gancarz
o alimenty

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2018-12-12 14:33:55
Zmodyfikowano: 2018-12-12 14:33:55
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III Nsm 366/18
 
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Magdaleny Przyślakiewicz
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym uczestniczki Eweliny Szydłowskiej
Ostatnio zamieszkałej : Lubnów 20, 57-220 Ziębice
W sprawie z wniosku Jacka Parucha przy udziale Eweliny Szydłowskiej, Wanessy Paruch o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2018-12-12 15:26:34
Zmodyfikowano: 2018-12-12 15:26:34
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Co 1143/18
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 11 grudnia 2018r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w osobie starszego referendarza sądowego Agnieszki Bogusz-Golanowskiej
po rozpoznaniu w dniu 11.12.2018r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej w Tarnowie 47 A
przeciwko dłużnikowi Dariuszowi Różeckiemu
na skutek wniosku wierzyciela
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane
p o s t a n a w i a:
I. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Dariusza Różeckiego, której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie adwokat Sabiny Misiąg, Kancelaria Adwokacka ul. Modrzewiowa 1a, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotra Witosa w sprawie KM 89/18;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Dodano: 2018-12-11 15:12:02
Zmodyfikowano: 2018-12-11 15:12:02
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III Nsm 441/18
 
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Magdaleny Przyślakiewicz
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym uczestniczki postępowania Kamili Gancarz
Ostatnio zamieszkałej: ul. Dolnośląska 41-43/10, 57-200 Ząbkowice Śląskie
W sprawie o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2018-12-07 13:25:26
Zmodyfikowano: 2018-12-07 13:25:26
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 353/18
OGŁOSZENIE
„W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 353/18 toczy się postępowanie z wniosku Jacka Wiland o stwierdzenie nabycia spadku po Leonie Wieland zmarłym dnia 21.03.1996r. w Ziębicach.
 Sąd wzywa wszystkich spadkobierców aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. „
Dodano: 2018-12-07 13:29:40
Zmodyfikowano: 2018-12-07 13:29:40
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 250/18
 
 OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnatura I Ns 250/18 toczy się postępowanie z wniosku  Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zamkowa 2B w Ziębicach  o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Głowackim s. Kazimierza i Marianny zm. 4 lipca 2006r. Kłodzku   ostatnio zamieszkałym w Ziębicach.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców po Tadeuszu Głowackim, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Wyniki: 1 - 6 z 41
1
2
3
4
5
6
7
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.