Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Obwieszczenia komornicze
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2019-04-23 12:52:06
Zmodyfikowano: 2019-04-23 12:52:06
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I C 818/18
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 16 kwietnia 2019 r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Robert Ronge
po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
przeciwko Jadwidze Wilczyńskiej
o zapłatę 2.766,35 zł
p o s t a n a w i a:
I. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Jadwigi Wilczyńskiej kuratora w osobie adw. Doroty Gembary;
II. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono na okres 14 dni.
Dodano: 2019-04-23 14:38:40
Zmodyfikowano: 2019-04-23 14:38:40
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I Ns 309/18

POSTANOWIENIE
Dnia 8 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w składzie następującym :
Przewodniczący : SSR Aneta Kaliszewska
po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Ząbkowice Śląskie 
z udziałem Jana Demianiuka, Stanisława Demianiuka, Edyty Kowalczyk, Małgorzaty Kruczkowskiej,  Romana Rydza,  Grzegorza Szczepaniaka,  Grzegorza Rydza,  Agnieszki Słowik,  Mirosława Demianiuka
o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Rydz i Danucie Demianiuk
postanawia :

 
I.ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników:
- Anny Rydz- Machmod,
- Krzysztofa Rydz,
- Katarzyny Osada,
- Macieja Rydz, 
kuratora w osobie adwokata Jarosława Mirka;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;
Dodano: 2019-04-16 11:38:52
Zmodyfikowano: 2019-04-16 11:38:52
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 171/19

OGŁOSZENIE

W dniu 15.04.2019 r. do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich został przesłany przez notariusza Lidię Barycką z Kancelarii Notarialnej w Dzierżoniowie protokół obejmujący wykaz inwentarza Przedsiębiorstwa w spadku pod firmą: Jarosław Maciejewski „JARO” w spadku z/s w Ząbkowicach Śl., 57-200 Ząbkowice Śl., ulica I. Daszyńskiego 67A, NIP 8871136043, REGON 890444845, po Jarosławie Maciejewskim, zmarłym dnia 23.02.2019 r.
Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie usprawiedliwi, spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą też złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Dodano: 2019-04-15 12:38:57
Zmodyfikowano: 2019-04-15 12:38:57
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Co 327/19
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 12 kwietnia 2019r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
Starszy referendarz sądowy Agnieszka Bogusz-Golanowska
po rozpoznaniu w dniu 12.04.2019r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie egzekucyjnej z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 12 w Ząbkowicach Śl.
przeciwko dłużnikowi RMTR spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ząbkowicach Śl.
na skutek wniosku wierzyciela
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, w postępowaniu egzekucyjnym

p o s t a n a w i a:
I. ustanowić dla dłużnika RMTR  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ząbkowicach Śl., z/s  w Ząbkowicach Śl. ul. Marii Konopnickiej 12/1, kuratora w osobie radcy prawnego Agnieszki Jurek, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Spokojna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Marka Kupścia w sprawie KM 46/19;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Dodano: 2019-04-12 13:39:34
Zmodyfikowano: 2019-04-12 13:39:34
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 513/18
 

OGŁOSZENIE
 

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 513/18 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Znamirowskiej, zmarłej dnia 17 marca 2014r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Topola.
Sąd wyzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Dodano: 2019-04-12 14:51:26
Zmodyfikowano: 2019-04-12 14:51:26
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 882/16
 

OGŁOSZENIE
 

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt INs 882/16  dokonano na wniosek Powiatu Ząbkowickiego- Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach złożenia do depozytu sądowego kwoty 295,61 zł tytułem zabezpieczenia spadku po Stanislawie Sobczyk zmarłej dnia 18.10.2013 r.
W związku z tym Sąd wyzywa wszystkich uprawnionych, aby w ciągu 3 lat od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu ,  udowodnili swoje prawa i odebrali depozyt, gdyż w przeciwnym razie nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa.
Wyniki: 1 - 6 z 21
1
2
3
4
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.