Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
Ogłoszenia Wydziałowe
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Obwieszczenia komornicze
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym - Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
 
Rada Ławnicza
 
Kwartalnik naukowy Ministerstwa Sprawiedliwości "Nieruchomości@"
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2020-05-26 15:01:11
Zmodyfikowano: 2020-05-26 15:01:11
Opublikował: Andrzej Modliński
Przez: Andrzej Modliński
PROCEDURY POSTĘPOWANIA OSÓB NIEZATRUDNIONYCH
(INTERESANTÓW, STRON POSTĘPOWAŃ, POZOSTAŁYCH OSÓB)
WCHODZĄCYCH I PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE BUDYNKU
SĄDU REJONOWEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
 
Dodano: 2020-05-22 15:17:20
Zmodyfikowano: 2020-05-22 15:17:20
Opublikował: Andrzej Modliński
Przez: Andrzej Modliński
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuję, iż od dnia 25.05.2020r.:
- w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. interesanci będą obsługiwani w godzinach od 9.00 do 14.00, z przerwą techniczną  w godzinach 11.30-12.00, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa związanych z COVID-19,
- akta w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. udostępniane będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym ich zamówieniu.
 - zawiesza się możliwość zamawiania akt osobiście,
- wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w czytelni do 1 osoby (wyłączając z tego pracownika obsługi Czytelni Akt),
- wprowadza się ograniczenie czasowe dotyczące zapoznania się z aktami, określając je na 30  minut,
- wchodzący do Czytelni Akt musi obowiązkowo dezynfekować ręce jak również posiadać maseczkę zakrywającą nos i usta (lub przyłbice w przypadku  osób nie mogących ze względów zdrowotnych używać maseczek) i rękawiczki,
- maseczkę zakrywającą nos i usta (przyłbice) i rękawiczki osoba korzystająca z Czytelni Akt winna używać podczas całego pobytu w budynku Sądu,
- akta po udostępnieniu w Czytelni podlegają 24 godzinnej kwarantannie, w związku z tym nie będą one udostępniane w okresie dwóch dni  przed wyznaczonym terminem rozprawy.
Dodano: 2020-05-20 09:54:37
Zmodyfikowano: 2020-05-20 09:54:37
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Komunikat w sprawie rozpoczęcia biegu terminów procesowych i sądowych

Informujemy, że  w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020r o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2 ( Dz. U. 2020.875) uchylone zostały przepisy  art. 15 zzr i art. 15zzs  ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020.374 ze zm) i obecnie nie obowiązuje już  wstrzymanie  rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów sądowych  i procesowych
 
Dodano: 2020-05-19 14:01:52
Zmodyfikowano: 2020-05-19 14:01:52
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Dodano: 2020-05-14 14:33:09
Zmodyfikowano: 2020-05-14 14:33:09
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Wykaz spraw ,które odbędą się w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl.  w okresie od 18 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.
 
Wydział  I Cywilny
L.p.
Sygnatura Akt Sprawy
Data odbycia sprawy
Godzina rozpoczęcia
1
I Ns 123/20
26.05.2020
10:00
 
 
Wydział II Karny
L.p.
Sygnatura Akt Sprawy
Data odbycia sprawy
Godzina rozpoczęcia
1
II K 105/20
19.05.2020
9:00
2
II K 557/19
19.05.2020
13:45
3
II Ko 303/20
20.05.2020
8:50
4
II Ko 336/20
21.05.2020
12:30
5
II K 38/20
21.05.2020
12:30
6
II K 425/19
26.05.2020
13:40
7
II K 123/20
28.05.2020
9:00
 
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że:
- do budynku Sądu  Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich wpuszczane będą tylko osoby z wezwaniami sądowymi,
- strony powinny wcześniej (przed terminem rozprawy) telefonicznie poinformować Sąd o kwarantannie albo uzasadnionym podejrzeniu  zakażenia lub kontaktu z osoba chorą (będzie to jednoznaczne z usprawiedliwieniem  nieobecności na rozprawie),
- osoby nie będące pracownikami Sądu, które zostały uprawnione do wejścia na teren Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich powinny posiadać maseczki ochronne i rękawiczki oraz dezynfekować ręce przed wejściem do budynku sądu;
Dodano: 2020-04-29 13:58:13
Zmodyfikowano: 2020-05-14 12:28:07
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Andrzej Modliński
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że:
  • do budynku Sądu  Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich wpuszczane będą tylko osoby z wezwaniami sądowymi,
  • strony powinny wcześniej (przed terminem rozprawy) telefonicznie poinformować Sąd o kwarantannie albo uzasadnionym podejrzeniu  zakażenia lub kontaktu z osoba chorą (będzie to jednoznaczne z usprawiedliwieniem  nieobecności na rozprawie),
  • osoby nie będące pracownikami Sądu, które zostały uprawnione do wejścia na teren Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich powinny posiadać maseczki ochronne i rękawiczki oraz dezynfekować ręce przed wejściem do budynku sądu;
Wyniki: 1 - 6 z 16
1
2
3
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.