Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2017-11-15 13:53:03
Zmodyfikowano: 2017-11-15 13:53:03
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I Ns 264/17
 
POSTANOWIENIE

 
Dnia 14 listopada  2017r

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska
po rozpoznaniu w dniu 14 listopada  2017r w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Jolanty Krępa
z udziałem Czesława Kudryńskiego, Grażyny Iwańskiej, Ryszarda Górki, Urszuli Piątek, Andrzeja Kudryńskiego
o  stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Kudryńskim  i Stefanii Kudryńskiej
postanawia:  
I. ustanowić dla nieznanego  z miejsca pobytu  uczestnika Andrzeja Kudryńskiego kuratora w osobie  adwokat Ewy Piątek   Kancelaria Adwokacka  ulica Niepodległości 7/6 57-200 Ząbkowice Śląskie celem reprezentowania interesów  uczestnika  w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Kudryńskim  i Stefanii Kudryńskiej w sprawie sygn. akt  I Ns 264/17
II. orzeczenie staje  się skuteczne po upływie 14 dni od dnia wywieszenia  obwieszczenia w budynku Sądu;
Dodano: 2017-11-15 14:09:17
Zmodyfikowano: 2017-11-15 14:09:17
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 217/16
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 10 listopada 2017 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Robert Ronge
po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Stanisława Czekaja
przy udziale Krystyny Korman, Krzysztofa Czekaja, Anety Czekaj, Piotra Ostapczyka i Grzegorza Czekaja
o zasiedzenie
p o s t a n a w i a:
I. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania Piotra Ostapczyka i Grzegorza Czekaja kuratora w osobie adw. Grażyny Krupy ;
II. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Gminy Wrocław-Krzyki we Wrocławiu i Urzędu Gminy w Iłowej oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono na okres 14 dni.
Dodano: 2017-11-10 13:27:26
Zmodyfikowano: 2017-11-10 13:27:26
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Dodano: 2017-11-09 15:15:44
Zmodyfikowano: 2017-11-09 15:15:44
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 385/17
OGŁOSZENIE
„W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 385/17 toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Wojciecha Żaka, Anny Ziembińskiej- Nowakowskiej, Ewy Mikułowskiej, Krzysztofa  Falkowskiego, Witolda Mikułowskiego i  Aleksandra Mikułowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Zygmuncie Szmidt, zmarłym dnia 18.02.1954 roku w Opolnicy, ostatnio zamieszkałym w Opolnicy oraz po Weronice Szmidt, z domu Wołkowskiej, zmarłej dnia 06.01.1986 roku w Opolnicy, ostatnio zamieszkałej w Opolnicy.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".
Dodano: 2017-11-06 13:54:57
Zmodyfikowano: 2017-11-06 13:54:57
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 766/15
Z A R Z Ą D Z E N I E
Dnia 17 października 2017r.

Sędzia Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich Robert Ronge
po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Wojciecha Hetper
przy uczestnictwie Weroniki Serafin, Grażyny Perka, Krzysztofa Porębskiego, Zdzisławy Baca, Marka Porębskiego, Stanisławy Skwira, Wiesława Stachura, Marii Kalousová, Heleny Dolečková, Józefa Stachura, Janiny Stachura, Artura Stachura, Rafała Stachura o dział spadku
z a r z ą d z a:
I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Ryszarda Bobik, ostatnio zamieszkałego w Bielawie Osiedle XXV –lecia PRL 37/88, kuratora w osobie radcy prawnego Marcina Mackiewicza, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. 1 Maja 15d, 57-200 Ząbkowice Śląskie;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i na stronie internetowej Sądu oraz w lokalu Urzędu Miejskiego w Bielawie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;
III. uzależnić skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu jednego miesiąca od wywieszania ogłoszenie w budynku tutejszego Sądu.
Dodano: 2017-10-23 14:34:56
Zmodyfikowano: 2017-10-23 14:35:19
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Wyniki: 1 - 6 z 18
1
2
3
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.