Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Obwieszczenia komornicze
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2019-02-18 15:12:58
Zmodyfikowano: 2019-02-18 15:12:58
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 145/17

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 15 lutego 2019 r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Aneta Kaliszewska
po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Mirosława Gomółki, Alicji Gomółki
przy udziale Krzysztofa Okrzyńskiego, Urszuli Okrzyńskiej, Kamili Okrzyńskiej, Witolda Okrzyńskiego, Mai Okrzyńskiej
o dział spadku po zm. Małgorzacie Okrzyńskiej
p o s t a n a w i a:
I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Krzysztofa Okrzyńskiego kuratora w osobie adw. Anny Dybaś;
II. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono na okres 14 dni.
Dodano: 2019-02-13 11:42:27
Zmodyfikowano: 2019-02-13 11:42:27
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 18 lutego – 24 lutego 2019 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
 
Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać  w powyższym terminie w tut. Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl.  z bezpłatnych porad udzielanych przez  asystentów sędziów oraz kuratorów zawodowych
Asystenci sędziów i kuratorzy sądowi będą udzielali porad w pokoju nr 14 tut. Sądu zgodnie z  zamieszczonym poniżej  harmonogramem . 
 
 
Lista dyżurów
 
 
9:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00
Poniedziałek 18.02.2019r.
Starszy Asystent Sędziego
Pani Anna Kużdżał-Masełko
Asystent Sędziego
Pan Tomasz Olczyk
Asystent Sędziego
Pani Anna Kuczyńska
 
9:00-12:00
12:00-15:00
Wtorek
19.02.2019r.
Kurator Specjalista
Pani Zofia Kułach
Starszy Kurator zawodowy
Pani Monika Skark
Środa
20.02.2019r
Kurator Specjalista
Pani Małgorzata Rutowicz
Starszy Kurator zawodowy
Pani Violetta Narwojsz
Czwartek
21.02.2019r.
Starszy Kurator Zawodowy 
Pani Anna Górska
Kurator Specjalista
 Pani Dorota Kaziuk
Piątek
22.02.2019r
Kurator specjalista
Pani Krystyna Rubasz
Kurator Specjalista
Pani Dorota Zielińska
 
Dodano: 2019-02-13 12:54:47
Zmodyfikowano: 2019-02-13 12:54:47
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Co 59/19
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 12 lutego 2019r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w osobie starszego referendarza sądowego Agnieszki Bogusz-Golanowskiej
po rozpoznaniu w dniu 12.02.2019r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty   w Gdyni
przeciwko dłużnikowi Jarosławowi Tutaj
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane
p o s t a n a w i a:
I. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Jarosława Tutaj, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego ul. Różana 10, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, kuratora w osobie radcy prawnego Agnieszki Jurek, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Spokojna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryka Kupisa w sprawie KM 669/18;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Dodano: 2019-02-11 13:56:40
Zmodyfikowano: 2019-02-11 13:56:40
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 485/18
P O S T A N O W I E N I E

Dnia 8 lutego 2019 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Robert Ronge
po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  
przy udziale Mateusza Stępnia  
o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Stępniu 
p o s t a n a w i a:

I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Mateusza Stępnia kuratora w osobie adw. Mirosława Chyckiego;
II. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono na okres 14 dni.
Dodano: 2019-02-04 11:21:02
Zmodyfikowano: 2019-02-04 11:21:02
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. informuje, iż w dniu 18.03.2019 r . Komornicy Sądowi oraz Asesorzy Komorniczy Apelacji Wrocławskiej będą przebywać na zwołanym przez Izbę Komorniczą we Wrocławiu na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 207 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U.2018.771) Walnym Zgromadzeniu Izby Komorniczej we Wrocławiu.
Dodano: 2019-02-04 14:03:56
Zmodyfikowano: 2019-02-04 14:03:56
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 394/18
PROTOKÓŁ ROZPRAWY - WYPIS

Dnia 30 stycznia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w składzie:
Przewodniczący: SSR Robert Ronge
Protokolant: Arleta Libera
na rozprawie
rozpoznał sprawę z wniosku Gminy Ząbkowice Śląskie
przy udziale Moniki Paliwody, Radosława Faryny
o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Kormyło, Sefanii Faryna i Ryszardzie Faryna 
rozprawę rozpoczęto o godz.   13:31                      zakończono o godz. 13:43
Po wywołaniu sprawy stawili się:
Za wnioskodawcę Gminę Ząbkowice Śląskie nie stawił się pełnomocnik r.pr. Kamila Rutkowska- Krehut
uczestnicy:
 Radosław Faryna – osobiście PESEL: /....../
 Monika Paliwoda – osobiście 
 Ireneusz Faryna nie stawił się – brak adresu uczestnika
 
Sąd postanowił:

1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Ireneusza Faryny kuratora w osobie adwokata Grażyny Krupy;
/………../
Wyniki: 1 - 6 z 36
1
2
3
4
5
6
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.