Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2018-02-22 14:23:56
Zmodyfikowano: 2018-02-22 14:23:56
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I Ns 452/17

POSTANOWIENIE

Dnia  21 lutego 2018r

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska
po rozpoznaniu w dniu 21lutego 2018r w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku  Stanisława Gawdonowicz
z udziałem Urszuli Wąsik,  Marii Narkowicz, Lucyny Bela, Jerzego Bela,  Romana Bela ,
o  stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Sztabrałowskim
postanawia:  
I. ustanowić dla nieznanych  z miejsca pobytu  uczestników Romana Beli i Jerzego Beli kuratora w osobie  adwokat Grażyny Krupy   Kancelaria Adwokacka  ulica Żeromskiego 22/1  57-200 Ząbkowice Śląskie celem reprezentowania interesów  uczestników w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Sztabrałowskim w sprawie sygn. akt  I Ns 452/17
II. orzeczenie staje  się skuteczne po upływie 14 dni od dnia wywieszenia  obwieszczenia w budynku Sądu;
 
Dodano: 2018-02-19 07:28:11
Zmodyfikowano: 2018-02-19 07:28:11
Opublikował: Andrzej Modliński
Przez: Andrzej Modliński
Sygnatura akt III RC 10/18
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Ewy Tomaszewskiej Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym pozwanego Jarosława Gurtatowskiego Ostatnio zamieszkałego:  Ziębice ul. Gliwicka 8/11/5
W sprawie z powództwa Prokuratora Rejonowego w Ząbkowicach Śl. przeciwko Jarosławowi Gurtatowskiemu, Beacie Gurtatowskiej i Kacprowi Gurtatowskiemu
o zaprzeczenie ojcostwa
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2018-02-13 10:13:11
Zmodyfikowano: 2018-02-13 10:13:11
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Dodano: 2018-02-13 11:29:40
Zmodyfikowano: 2018-02-13 11:29:40
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 44/18                                              Ząbkowice Śląskie, dnia 7 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE
 
W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 44/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Złoty Stok o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Wójcik urodzonej dnia 20 października 1928 r., c. Wincentego i Marii, zmarłej dnia 25 listopada 1992 r. w Złotym Stoku, ostatnio stale zamieszkałej w Laskach.
Sąd wyzywa wszystkich spadkobierców po Janinie Wójcik, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Dodano: 2018-02-09 13:45:13
Zmodyfikowano: 2018-02-09 13:45:13
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 929/16
 
                                                             OGŁOSZENIE
 
 
W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 929/16 toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Ziębickiej 23 w Ząbkowicach Śląskich o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Zeman urodzonej dnia 14 grudnia 1933 r., c. Adama i Katarzyny, zmarłej dnia 8 listopada 2016 r. w Ząbkowicach Śląskich, ostatnio zamieszkałej w Ząbkowicach Śląskich.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców po Barbarze Zeman, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Dodano: 2018-02-06 12:32:16
Zmodyfikowano: 2018-02-06 12:32:16
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Co 71/18
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 02 lutego 2018r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w osobie starszego referendarza sądowego Agnieszki Bogusz-Golanowskiej
po rozpoznaniu w dniu 02.02.2018r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu 
przeciwko dłużnikowi Sylwii Szumilas   
na skutek wniosku wierzyciela
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane
p o s t a n a w i a:
I. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Sylwii Szumilas, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałej Olbrachcice Wielkie nr 58, kuratora w osobie radcy prawnego Agnieszki Jurek, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Spokojna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotra Witosa w sprawie KM 49/17;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Wyniki: 1 - 6 z 14
1
2
3
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.