Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2018-08-14 13:24:07
Zmodyfikowano: 2018-08-14 13:24:07
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III Nsm 325/18
 
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Ewy Tomaszewskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym Beaty Ewy Staniewicz
Ostatnio zamieszkałej : ul. Ziębicka 18/9, 57-200 Ząbkowice Śląskie
W sprawie z wniosku Dyrektora PCPR w Ząbkowicach Śl. przy udziale Krzysztofa Panońki, Jolanty Panońko, Angeliki Zaleskiej, Beaty Ewy Staniewicz, Roberta Zaleskiego o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
 
Dodano: 2018-08-10 12:37:09
Zmodyfikowano: 2018-08-10 12:37:09
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III RC 85/18
 
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Ewy Tomaszewskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym pozwanego Dawida Wróbel
Ostatnio zamieszkałego :  Sulisławice 52b 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
W sprawie z powództwa Tadeusza Wróbla przeciwko Angelice Wróbel, Dawidowi Wróbel, Natalii Wróbel o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
 
Sygnatura akt III RC 85/18
 
Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Ewy Tomaszewskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym pozwanej Natalii Wróbel
Ostatnio zamieszkałej :  Sulisławice 52b 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
W sprawie z powództwa Tadeusza Wróbla przeciwko Angelice Wróbel, Dawidowi Wróbel, Natalii Wróbel o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Dodano: 2018-08-10 12:43:23
Zmodyfikowano: 2018-08-10 12:43:23
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III RNs 91/18
 
Ogłoszenie
 
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Ludmiły Borczyk
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym uczestnika Jarosława Osiadacz
Ostatnio zamieszkałego : ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa
W sprawie z wniosku Katarzyny Osiadacz przy udziale Jarosława Osiadacz   o ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2018-08-10 14:10:25
Zmodyfikowano: 2018-08-10 14:10:25
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 317/18

 
P O S T A N O W I E N I E
 
Dnia 06 sierpnia 2018r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
Starszy referendarz sądowy Agnieszka Bogusz-Golanowska
po rozpoznaniu w dniu 06.08.2018r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy wniosku Gminy Ziębice
o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłym Janie Wełeszczuk
p o s t a n a w i a:
I . sporządzić spis inwentarza spadku po Janie Wełeszczuk zmarłym dnia 25 kwietnia 2014r. w Ziębicach, ostatnio zamieszkałym w Ziębicach;
II . zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Janie Wełeszczuk zmarłym dnia 25 kwietnia 2014r. w Ziębicach, ostatnio zamieszkałym w Ziębicach, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres 30 dni.
                    
Uzasadnienie
 Wnioskodawczyni Gmina Złoty Stok wniosła o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Janie Wełeszczuk zmarłym dnia 25 kwietnia 2014r. w Ziębicach, ostatnio zamieszkałym w Ziębicach.
 Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
 Postanowieniem z dnia 19.12.2017r. Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w sprawie o sygnaturze akt I Ns 593/15 stwierdził, że spadek po Janie Wełeszczuk zmarłym dnia 25 kwietnia 2014r. w Ziębicach, ostatnio zamieszkałym w Ziębicach, na podstawie ustawy nabyła Gmina Ziębice.
 Wobec powyższego stwierdzić należy, że Gmina Ziębice jest spadkobiercą zmarłego Jana Wełeszczuka i tym samym jest uprawniona do złożenia przedmiotowego wniosku zgodnie z dyspozycją art. 637 k.p.c.
 Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono, jak w punkcie I sentencji postanowienia.
 Mając na względzie treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniającego wymogi z art. 6381 k.p.c.
Dodano: 2018-08-09 08:57:49
Zmodyfikowano: 2018-08-09 08:57:49
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I C 760/17

POSTANOWIENIE

 
Dnia  6 sierpnia 2018r

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska
po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2018r w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa   Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie
przeciwko Michałowi Nogaczowi
o zapłatę  kwoty 13.623,09zł.
postanawia:  

I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu  pozwanego Michała Nogacz  kuratora w osobie  adwokata Tobiasza Słodzińskiego Kancelaria Adwokacka  Rynek 5 58-300 Wałbrzych  celem reprezentowania interesów  pozwanego  w postępowaniu o zapłatę w sprawie sygn. akt  IC 760/17
II. orzeczenie staje  się skuteczne po upływie 14 dni od dnia wywieszenia  obwieszczenia w budynku Sądu;
Dodano: 2018-08-08 12:00:39
Zmodyfikowano: 2018-08-08 12:00:39
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I Ns 51/18

POSTANOWIENIE
Dnia 19 lipca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w składzie następującym :
Przewodniczący : SSR Aneta Kaliszewska
po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu 
z udziałem Teresy Skalińskiej,  Beaty Kalety i Mariusza Skalińskiego
o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Skalińskim
postanawia :
I. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Beaty Kalety kuratora w osobie adwokata Jarosława Mirka;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Ziębicach  oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;
Wyniki: 1 - 6 z 26
1
2
3
4
5
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.