Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności -› Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2018-04-19 12:36:14
Zmodyfikowano: 2018-04-19 12:36:14
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I C 198/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 15 lutego 2018 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Robert Ronge
po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa NEST BANK S.A. z siedzibą w Warszawie
przeciwko Fabianowi Woronieckiemu
o zapłatę 24.858 zł
p o s t a n a w i a:
I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Fabiana Woronieckiego kuratora w osobie adw. Anny Dybaś;
II. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich, oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono na okres 14 dni.
Dodano: 2018-04-19 13:18:17
Zmodyfikowano: 2018-04-19 13:18:17
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 133/18

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 133/18  toczy się postępowanie z wniosku Syndyka Masy Upadłości Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa w upadłości z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Robczyckiej zmarłej dnia 29.11.2016r  ostatnio zamieszkałej w Ząbkowicach Śląskich.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców aby w ciągu trzech  miesięcy od dnia ukazania  się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku ,gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Dodano: 2018-04-19 13:24:57
Zmodyfikowano: 2018-04-19 13:24:57
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 106/15
 

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w sprawie o sygn.. akt I Ns 106/15 dokonano na wniosek Powiatu Ząbkowickiego- Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy złożenia do depozytu sądowego kwoty 168,95 zł. tytułem zabezpieczenia spadku po Damianie Szumyło zmarłym dnia 11.04.2014 r.
W związku z tym Sąd wzywa wszystkich uprawnionych, aby w ciągu 3 lat od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu, udowodnili swoje prawa i odebrali depozyt, gdyż w przeciwnym razie nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa.
Dodano: 2018-04-16 14:41:02
Zmodyfikowano: 2018-04-16 14:41:02
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I Ns 377/17
PROTOKÓŁ ROZPRAWY
Dnia 20 marca 2018  roku
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w składzie:
Przewodniczący: SSR Aneta Kaliszewska
Protokolant: Kamila Szwarc
na rozprawie rozpoznał sprawę
z wniosku NPL FIN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Warszawie
przy uczestnictwie Marii Jaromin, Andrzeja  Żarneckiego
o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Jaromin
rozprawę rozpoczęto o godz. 13.40    zakończono o godz.13.55
Po wywołaniu sprawy stawili się:
za wnioskodawcę- nikt- mimo zawiadomienia,
stawiły się uczestniczki Kinga Jaromin PESEL:/......./, Dorota Jaromin PESEL:/..../, Maria Jaromin
pozostali uczestnicy nie stawili się- zawiadomieni prawidłowo 
/...../
Sąd postanowił:
1. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Grzegorza Jaromina i Piotra Jaromina kuratora w osobie r.pr. Pawła Sobieralskiego;
/......./
Dodano: 2018-04-12 10:47:34
Zmodyfikowano: 2018-04-12 10:47:34
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I C 97/18
 
P O S T A N O W I E N I E
 
Dnia 4 kwietnia 2018 r.

 
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Aneta Kaliszewska
po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Getin Noble Bank S.A. w Warszawie  
przeciwko Piotrowi Ostaszewskiemu
o zapłatę 25.539,48 zł
 
p o s t a n a w i a:
 
I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Piotra Ostaszewskiego kuratora w osobie adw. Doroty Gembary;
II. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy
w Ząbkowicach Śląskich oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora
z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Dodano: 2018-04-11 15:10:40
Zmodyfikowano: 2018-04-11 15:10:40
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I C 943/17

POSTANOWIENIE

Dnia 23 marca  2018 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, Wydział I Cywilny
w składzie następującym :
Przewodniczący : SSR Aneta Kaliszewska
po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu
z przeciwko Bartoszowi Bogusiewiczowi
o zapłatę kwoty 4788,68 zł
postanawia
I. podjąć zawieszone postępowanie,
II. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Bartosza Bogusiewicza kuratora w osobie adw. Doroty Gembary
III. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy w Bardzie  oraz na stronie internetowej Sądu przez okres 30 dni
Wyniki: 1 - 6 z 13
1
2
3
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.