Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności -› Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2018-10-15 13:06:32
Zmodyfikowano: 2018-10-15 13:06:52
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 259/18
 
OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 259/18 toczy się postępowanie z wniosku Kredyt Inkaso S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Kaźmierczak zmarłym dnia 20.08.2010r.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku
Dodano: 2018-10-09 14:09:09
Zmodyfikowano: 2018-10-09 14:09:09
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Co 839/18
P O S T A N O W I E N I E

Dnia 03 października 2018r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w osobie starszego referendarza sądowego Agnieszki Bogusz-Golanowskiej
po rozpoznaniu w dniu 03 października 2018r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śl.  
przeciwko dłużnikowi Markowi Baziak
na skutek wniosku wierzyciela
o ustanowienie kuratora dla dłużnika Marka Baziaka, którego miejsce pobytu nie jest znane
p o s t a n a w i a:
I. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Marka Baziaka, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego Budzów nr 181, 57-200 Ząbkowice Śl., kuratora w osobie adwokat Sabiny Misiąg, Kancelaria Adwokacka  w Ząbkowicach Śl., ul. Modrzewiowa 1 a, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusza Teodora Wesołowskiego w sprawie KM 403/17;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Dodano: 2018-10-08 09:18:47
Zmodyfikowano: 2018-10-08 09:18:47
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 803/15
OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl., I Wydział Cywilny w sprawach sygn. akt VI Ns 803/15 dokonano na wniosek Powiatu Ząbkowickiego — Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach złożenia do depozytu sądowego kwoty 215,8 zł tytułem zabezpieczenia spadku po Marii Topolanek zmarłej dnia 03.08.2009r .
W związku z tym Sąd wzywa wszystkich uprawnionych, aby w ciągu 3 lat od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu , udowodnili swoje prawa i odebrali depozyt gdyż w przeciwnym razie nastąpi likwidacja niepojętego depozytu z mocy prawa.
Dodano: 2018-10-08 09:21:40
Zmodyfikowano: 2018-10-08 09:21:40
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 806/15
OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl., I Wydział Cywilny  sprawach sygn. akt VI Ns 806/15 dokonano na wniosek Powiatu Ząbkowickiego — Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach złożenia do depozytu sądowego kwoty 266,58zł tytułem zabezpieczenia spadku po Piotrze Pękalskim zmarłym dnia 29.03.2012r .
W związku z tym Sąd wzywa wszystkich uprawnionych, aby w ciągu 3 lat od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu  udowodnili swoje prawa i odebrali depozyt gdyż w przeciwnym razie nastąpi likwidacja niepojętego depozytu z mocy prawa.
Dodano: 2018-10-08 09:26:12
Zmodyfikowano: 2018-10-08 09:26:12
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 807/15
OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl., I Wydział Cywilny w sprawach sygn. akt VI Ns 806/15 dokonano na wniosek Powiatu Ząbkowickiego — Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach złożenia do depozytu sądowego kwoty 953,70zł tytułem zabezpieczenia spadku po Stanisławie Drogosz zmarłym dnia 8.02.2012r.
W związku z tym Sąd wzywa wszystkich uprawnionych, aby w ciągu 3 lat od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu  udowodnili swoje prawa i odebrali depozyt gdyż w przeciwnym razie nastąpi likwidacja niepojętego depozytu z mocy prawa.
Dodano: 2018-10-05 12:05:34
Zmodyfikowano: 2018-10-05 12:05:34
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 250/17
OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl., I Wydział Cywilny w sprawach sygn. akt VI Ns 250/17 dokonano na wniosek Powiatu Ząbkowickiego — Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach złożenia do depozytu sądowego kwoty 278,32 zł tytułem zabezpieczenia spadku Józefie Mrozik zmarłym dnia 20.04.2014r .
W związku z tym Sąd wzywa wszystkich uprawnionych aby w ciągu 3 lat od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu  udowodnili swoje prawa i odebrali depozyt gdyż w przeciwnym razie nastąpi likwidacja niepojętego depozytu z mocy prawa.
Wyniki: 1 - 6 z 25
1
2
3
4
5
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.