Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności -› Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2019-01-21 08:10:58
Zmodyfikowano: 2019-01-21 08:10:58
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 440/18
OGŁOSZENIE
„W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 440/18 toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle XX-lecia 17 w Ząbkowicach Śląskich o stwierdzenie nabycia spadku po Rafale Smoręda urodzonym dnia 20 grudnia 1989 r., synu Edwarda i Mieczysławy, zmarłym dnia 4 marca 2017 r. w Strzelinie, ostatnio zamieszkałym w Ziębicach.
 Sąd wyzywa wszystkich spadkobierców po Rafale Smoręda, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.
Dodano: 2019-01-21 13:01:58
Zmodyfikowano: 2019-01-21 13:01:58
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Co 1259/18
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 17 stycznia 2019r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w osobie starszego referendarza sądowego Agnieszki Bogusz-Golanowskiej
po rozpoznaniu w dniu 17.01.2019r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Eos 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie
przeciwko dłużnikowi Bogdanowi Adamusowi, w sprawie egzekucyjnej Km 464/18
na skutek wniosku wierzyciela
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane
p o s t a n a w i a:
I. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Bogdana Adamusa, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego w miejscowości Ziębice, kod 57-220, przy ulicy Stolarskiej 3/9, kuratora w osobie radcy prawnego Agnieszki Jurek, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Spokojna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryka Kupisa w sprawie KM 464/18;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Ziębicach o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
 
Dodano: 2019-01-14 13:52:07
Zmodyfikowano: 2019-01-14 13:52:07
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I Ns 310/18

POSTANOWIENIE
Dnia 11 stycznia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w składzie następującym :
Przewodniczący : SSR Aneta Kaliszewska  
po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Ząbkowice Śląskie
przy udziale Agnieszki Adamskiej, Adama Adamskiego, Aleksandry Adamskiej, Angeliki Adamskiej i Arkadiusza Adamskiego
o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Adamskim
postanawia
I. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników 
- Adama Adamskiego,
- Angeliki Adamskiej,
- Arkadiusza Adamskiego
kuratora w osobie r.pr. Pawła Sobieralskiego
II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta w Ząbkowicach Śląskich oraz na stronie internetowej Sądu przez okres 30 dni,
Dodano: 2019-01-10 13:15:31
Zmodyfikowano: 2019-01-10 13:15:31
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 442/18
 
OGŁOSZENIE
 Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny informuje  o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Żaba zmarłym 5 sierpnia 2018r w Przyłęku  i tam ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w  Przyłęku.
Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza
Dodano: 2018-12-07 13:25:26
Zmodyfikowano: 2018-12-07 13:25:26
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 353/18
OGŁOSZENIE
„W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 353/18 toczy się postępowanie z wniosku Jacka Wiland o stwierdzenie nabycia spadku po Leonie Wieland zmarłym dnia 21.03.1996r. w Ziębicach.
 Sąd wzywa wszystkich spadkobierców aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. „
Dodano: 2018-12-07 13:29:40
Zmodyfikowano: 2018-12-07 13:29:40
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 250/18
 
 OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnatura I Ns 250/18 toczy się postępowanie z wniosku  Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zamkowa 2B w Ziębicach  o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Głowackim s. Kazimierza i Marianny zm. 4 lipca 2006r. Kłodzku   ostatnio zamieszkałym w Ziębicach.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców po Tadeuszu Głowackim, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Wyniki: 1 - 6 z 26
1
2
3
4
5
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.