Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności -› Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Obwieszczenia komornicze
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2019-03-21 13:51:47
Zmodyfikowano: 2019-03-21 13:51:47
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I Ns 309/18

POSTANOWIENIE
Dnia 6 marca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w składzie następującym :
Przewodniczący : SSR Aneta Kaliszewska
po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Ząbkowice Śląskie 
z udziałem Jana Demianiuka, Stanisława Demianiuka, Edyty Kowalczyk, Małgorzaty Kruczkowskiej,  Romana Rydza,  Grzegorza Szczepaniaka,  Grzegorza Rydza,  Agnieszki Słowik,  Mirosława Demianiuka
o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Rydz i Danucie Demianiuk
postanawia :

 
I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestniczka Grzegorza Szczepaniaka kuratora w osobie adwokata Jarosława Mirka;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Tychach  oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;
 
Dodano: 2019-03-13 13:16:18
Zmodyfikowano: 2019-03-13 13:16:18
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 26/19
 

OGŁOSZENIE
„W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 26/19 toczy się postępowanie z wniosku Ireny Juszczak o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Wojciechu Juszczak, zmarłym dnia 13 kwietnia 2018r. w Langen (Hessen), którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu w Polsce był Brodziszów.
 Sąd wyzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.
Dodano: 2019-03-12 13:06:55
Zmodyfikowano: 2019-03-12 13:06:55
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 516/18
OGŁOSZENIE
„W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 516/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Złoty Stok o stwierdzenie nabycia spadku po Jakubie Kazimierzu Młodzieniaku, zmarłym dnia 20 lutego 2006r. w Złotym Stoku, ostatnio stale zamieszkałym w Złotym Stoku.
 Sąd wyzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.
Dodano: 2019-03-08 15:07:27
Zmodyfikowano: 2019-03-08 15:07:27
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 503/18
 
Ogłoszenie

„W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 503/18 toczy się postępowanie z wniosku Moniki Buzek o stwierdzenie nabycia spadku po Genowefie Jałowiec, zmarłej dnia 28 czerwca 2015r. w Nowej Rudzie, ostatnio stale zamieszkałej w Ząbkowicach Śląskich.
 Sąd wyzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.
 
Dodano: 2019-03-04 15:09:49
Zmodyfikowano: 2019-03-04 15:09:49
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Co 112/19
P O S T A N O W I E N I E

Dnia 04 marca 2019r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w osobie starszego referendarza sądowego Agnieszki Bogusz-Golanowskiej
po rozpoznaniu w dniu 04.03.2019r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Banku BPH S.A. w Gdańsku
przeciwko dłużnikowi Sylwii Ozierańskiej- Martuszewskiej
na skutek wniosku wierzyciela
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane
p o s t a n a w i a:
I. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Sylwii Ozierańskiej- Martuszewskiej, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałej Werkerhofplatz I, 42 579 Heiligenhaus, Niemcy, kuratora w osobie adwokat Sabiny Misiąg, Kancelaria Adwokacka, ul. Modrzewiowa 1a, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Marka Kupścia w sprawie KM 398/14;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym oraz na stronie internetowej sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono
Dodano: 2019-02-28 12:54:28
Zmodyfikowano: 2019-02-28 12:54:28
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 478/18
OGŁOSZENIE
„W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 478/18 toczy się postępowanie z wniosku Władysława Licznera o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Żeromskim urodzonym dnia 1 września 1927 r., s. Karola i Marii, zmarłym dnia 20 września 2007 r. w Pomianowie Dolnym, ostatnio zamieszkałym w Pomianowie Dolnym.
 Sąd wyzywa wszystkich spadkobierców po Franciszka Żeromskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.
Wyniki: 1 - 6 z 28
1
2
3
4
5
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.