Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2018-11-13 14:06:34
Zmodyfikowano: 2018-11-13 14:06:34
Opublikował: Andrzej Modliński
Przez: Andrzej Modliński
Sygn. akt I C 1165/17
POSTANOWIENIE
Dnia 5 października 2018 r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w składzie następującym :
Przewodniczący : SSR Aneta Kaliszewska
po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Jarosława Majerczyka 
przeciwko Krzysztofowi Nowakowi
o zapłatę
postanawia :
I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Krzysztofa Nowaka  kuratora w osobie adwokata Jarosława Mirka;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Jaworznie  oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;
Dodano: 2018-11-08 12:18:54
Zmodyfikowano: 2018-11-08 12:18:54
Opublikował: Andrzej Modliński
Przez: Andrzej Modliński
W związku z tym, że ustawą z dnia 07.11.2018r.  (Dz.2018.2117) dzień 12 listopada 2018 został ustalony dniem wolnym od pracy. W tym dniu Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. będzie zamknięty a wyznaczone na ten dzień rozprawy zostały odwołane.
Dodano: 2018-11-06 09:16:01
Zmodyfikowano: 2018-11-06 09:16:01
Opublikował: Andrzej Modliński
Przez: Andrzej Modliński
Dzień 24 grudnia 2018 r. został ustalony jako dzień wolny od pracy w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich z obowiązkiem odpracowania w dniu 8 grudnia 2018 (sobota)
Dodano: 2018-10-15 13:06:32
Zmodyfikowano: 2018-10-15 13:06:52
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 259/18
 
OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 259/18 toczy się postępowanie z wniosku Kredyt Inkaso S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Kaźmierczak zmarłym dnia 20.08.2010r.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku
Dodano: 2018-10-08 09:18:47
Zmodyfikowano: 2018-10-08 09:18:47
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 803/15
OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl., I Wydział Cywilny w sprawach sygn. akt VI Ns 803/15 dokonano na wniosek Powiatu Ząbkowickiego — Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach złożenia do depozytu sądowego kwoty 215,8 zł tytułem zabezpieczenia spadku po Marii Topolanek zmarłej dnia 03.08.2009r .
W związku z tym Sąd wzywa wszystkich uprawnionych, aby w ciągu 3 lat od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu , udowodnili swoje prawa i odebrali depozyt gdyż w przeciwnym razie nastąpi likwidacja niepojętego depozytu z mocy prawa.
Dodano: 2018-10-08 09:21:40
Zmodyfikowano: 2018-10-08 09:21:40
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 806/15
OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl., I Wydział Cywilny  sprawach sygn. akt VI Ns 806/15 dokonano na wniosek Powiatu Ząbkowickiego — Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach złożenia do depozytu sądowego kwoty 266,58zł tytułem zabezpieczenia spadku po Piotrze Pękalskim zmarłym dnia 29.03.2012r .
W związku z tym Sąd wzywa wszystkich uprawnionych, aby w ciągu 3 lat od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu  udowodnili swoje prawa i odebrali depozyt gdyż w przeciwnym razie nastąpi likwidacja niepojętego depozytu z mocy prawa.
Wyniki: 13 - 18 z 41
‹
1
2
3
4
5
6
7
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.